tan

Thế giới giải trí · 2021-04-19 23:45:40

› zh-hk › 正切 › zh-hk › 正切頁庫存檔頁庫存檔函數, sin, cos, tan, cot, sec, csc. tan ⁡ θ {\displaystyle \tan \theta } \tan \theta, sin ⁡ θ 1 − sin 2 ⁡ θ {\displaystyle {\frac {\sin \theta }{\sqrt {1-\sin ^{2}\theta } ...周期: π奇偶性: 奇不動點: 0根: kπ

› zht › 詞典 › tan › zht › 詞典 › tan頁庫存檔頁庫存檔tan翻譯:曬成棕褐色的膚色, 棕黃色的;棕褐色的, 顏色, 曬成棕褐色的膚色, 皮革, 鞣(革);用鞣酸將(獸皮)製成皮革, 切線,正切(tangent的縮寫)。了解更 ...

› item › tan › item › tan頁庫存檔頁庫存檔轉為繁體網頁... 是∠A的对边a,AC是∠B的对边b,正切函数就是tanB=b/a,即tanB=AC/BC。 中文名: 正切 外文名: tangent(简写tan,旧为tg); 属 于: 三角函数 研究学科: 数学.

› dictionary › p=tan › dictionary › p=tan頁庫存檔類似內容頁庫存檔類似內容鞣(皮),硝(皮) 2. 使曬成棕褐色 Sun and wind had tanned the sailor's face. 日曬風吹使那水手的臉變得黑黝黝的。 3. 【口】用鞭子抽打. vi.

› quote › TAN › quote › TAN頁庫存檔類似內容頁庫存檔類似內容翻譯這個網頁Find the latest Invesco Solar ETF (TAN) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing.

› zh-hant › tan › zh-hant › tan頁庫存檔類似內容頁庫存檔類似內容曬成棕褐膚色,曬成的棕褐色. She still has a tan from her vacation in Mexico. 她在墨西哥曬黑的痕跡現在還看得出來。 用於提取鞣酸的(橡)樹皮 ...

› wiki › tan › wiki › tan頁庫存檔頁庫存檔轉為繁體網頁名词编辑. tan(複數tans). 棕黄色,黄褐色. 晒成棕褐肤色, ...

› ... › Math › ... › Math頁庫存檔頁庫存檔轉為繁體網頁tan 方法返回一个数值,表示一个角的正切值。 由于 tan 是 Math 的静态方法,所以应该像这样使用 Math.tan() ,而不是作为你创建的 Math 实例的方法。

tan

Đề xuất bài viết:

dự đoán kết quả xổ số miền nam

kqxsdlk

du doan xs binh duong

dự đoán kết quả xổ số đồng tháp