Giải mã Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19: Kỷ nguyên mới đứng trên địa vị lịch sử mới | Kỷ nguyên mới | Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc | Chính sử

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-14 22:24:55
网易:已经完成行使超额配股权发行股份|||||||

IT之家6月22日动静 网易昔日于港交所公布通知布告称,按照由联席环球和谐人悉数利用逾额配股权而刊行2572万股分,已于2020年6月22日完成。

6月11日上午9面30分,网易(9999.HK)正式正在喷鼻港联交所上市,此次环球出售1.71亿新股,召募资金净额超越200亿港元,是2020年迄古为行港交所范围最年夜的公然刊行。

IT之家领会到,逾额配股权(Over-Allotment Option)是股票启销和谈中的一项条目,它许可启销商正在市场需供微弱时,分外配卖必然数目的股分,普通用去按捺过分炒做。别的,逾额配股权另有另外一个名子“绿鞋“。该名果汗青上尾家赐与启销商这类权力的公司“Green Shoe Company”而得名。固然我海内陆买卖所今朝借已起头实施此轨制,但该轨制正在境中老牌本钱市场非常罕见。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa