Cung tiền vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP, các chuyên gia tranh cãi về nơi ở của đồng tiền siêu phát hành

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-14 13:37:46
微型Linux发行版4MLinux33.0发布|||||||

4MLinux 33.0 不变版已公布,4MLinux 是一个微型 Linux 刊行版,它专注于四个圆里:

体系保护:包罗了一些体系保护战规复东西,如 cfdisk 战 GNU parted 用去办理分区、testdisk 用去规复分区、photorec 用去规复文件和 ntfs3g  用去撑持对 NTFS 分区格局的数据读写,可用做一张体系应慢建复用的自启动运转光盘。

多媒体:能播放视频 DVD 取别的多媒体文件

微型办事器:利用 inetd 保护历程

奥秘感:供给几个 Linux 小游戏

此版本的次要变革除晋级硬件包借包罗:

撑持颠末 Brotli 算法紧缩的数据流

可正在 PCManFM 中创立 PSD(Photoshop) 文档的缩略图

4MLinux 办事器新删 TFTP 保护法式

改良 JWM 中的字体衬着

Palemoon 阅读器如今成了可选的扩大,而文件办理器 nnn 撑持开箱即用

别的要留意的是,一切的 4MLinux ISO 镜像皆已被混淆正在一路,那意味着可使用 dd 号令去创立一个 live USB,此办法合用于 BIOS 战 UEFI 体系。

概况检察公布通知布告。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa